В отделението пол ицево-челюстна хирургия се лекуват множество травматични, онкологични, възпалителни и вродени заболявания като:


1.Екстракции на ретинирани и полуретинирани мъдреци.


2.Кисти на челюстните кости от одонтогенен и неодонтогенен  произход.


3.Кисти на меките тъкани.


4.Коригиране на костни дефекти и деформации -остектомия,остеопластика


5.Лечение на Възпалителни заболявания в Лицево-челюстната област
- абсцеси и флегмони на лицето и шията
-заболявания на лимфните възли и лимфни съдове
-остеомиелити на челюстните и лицеви кости
-фурункули и карбункули на кожата на лицето и шията
-злокачествени стафилококови инфекции
-специфични хронични грануломатозни заболявания


6.Болести на лицевите нерви
-невралгия на троичният нерв
-атипични лицеви болки и болкови синдроми


7.Болести на слюнчените жлези:
-възпалителни заболявания на слюнчените жлези
-вродени заболявания на слюнчените жлези
-обструктивни болести  на слюнчените жлези
-болест на Сьогрен
-доброкачествени и злокачествени тумори  на слюнчените жлези


8.Болести на долно-челюстната става
-неспецифични артрити
-травматичен артрит
-вътреставни размествания(луксации,сублуксации)
-анкилоза на темпоро-мандибуларната става
- доброкачествени и злокачествени тумори на ставата


9.Лечение на ТРАВМИ в лицево-челюстната и област и устната кухина
-лечение на фрактури на долната челюст
-лечение на фрактури на горната челюст
-лечение на фрактури на ябълчна кост и дъга
-лечение на фрактури на носните кости
-травми на зъбите
-хирургична обработка на рани и травми на меките тъкани
-застрашаващи живота състояния при травми в лицево-челюстната област(асфиксия,кръвоизливи)


10.Алвеолопластика,торусна пластика,хирургичен моделаж на челюсните кости.


11.Операции при хипертрофия на гингивата,вестибулопластика и френулотомия.


12.Лечение на пренеопластични лезии в устната кухина.


13. Доброкачествени и злокачествени ТУМОРИ в устната кухина,лицево-челюстна и шийна области:
- доброкачествени и злокачествени тумори на кожата и кожните аднекси
- доброкачествени и злокачествени тумори на устните
- доброкачествени и злокачествени тумори на устната лигавица
- доброкачествени и злокачествени тумори на езика
- доброкачествени и злокачествени тумори на периферните нерви
-лимфангиом и хемангиом
- доброкачествени и злокачествени тумори мезенхимни тумори на меките тъкани
- доброкачествени и злокачествени тумори на челюстните и лицеви кости
- доброкачествени и злокачествени тумори от зъбен произход
-тумори на лимфните възли


14.Вродени цепки на устните и небцето


15.Зъбно-челюстно-лицеви аномалии и деформации


16.Пластични методи за затваряне на придобити дефекти в областта на лицето и шията.


17.Имплантология в лицево-челюстната област.


18.Пластична корекция на носа,ушите  и устните