Стеснението на гръбначно-мозъчния канал (спинална стеноза) е естествен процес, който съпътства износването (дегенерацията) на гръбначния стълб.

Спинална стеноза - симптоми

Спиналната стеноза може да ангажира шийния, гръдния и поясния отдел на гръбначния канал. Клиничната картина отново се определя от притискането на нервните структури (гръбначен мозък и коренчета).

Симптомите, причинени от стеноза, варират значително в зависимост от тежестта и нивото на увреда. Шийната стеноза често се представя с неврологични симптоми в ръцете, включително болка, скованост, изтръпване и понякога слабост.

Много тежка стеноза може да компримира и гръбначния мозък, което да доведе до скованост за долните карйници и затруднения в ходенето, парализи, проблеми с нормалната функция на червата и пикочния мехур.

Поясната стеноза може да предизвика болки в кръста и в краката, както и скованост, изтръпване и слабост със затруднения в ходенето. Възможно е настъпването на нарушения във функциите на червата и пикочния мехур. Болката и слабостта в краката често се влошава при продължителна физическа активност и ходене (неврогенно накуцване - клаудикацио).
 

Спинална стеноза - диагностика
Диагнозата спинална стеноза се потвърждава с помощта на рентгенови снимки, КТ и ЯМР на съответните нива. В много редки случаи се прилага и миелография.

Като допълнителен метод трябва да се отбележи електромиографията - ЕМГ.
 

Спинална стеноза - лечение
Показанията за оперативно лечение са както при дисковите протрузии и хернии – липса на ефект от консервативно лечение при персистиращи болки или прогресиращ неврологичен дефицит и тазово-резервоарни нарушения. Изборът на оперативна техника е от изключителна важност, като вида и обема на оперативната интервенция се определят от характера на стенозата. Необходима е декомпресия на засегнатите нервни елементи, без да се причинява спинална нестабилност.

Отстраняването на хипертрофиралите костни участъци налага изключително внимание, за да не се причини допълнително увреждане на невралните структури в стесненото пространство.