Клиника на мозъчния кръвоизлив

 

Хеморагичния мозъчен инсулт  - интрацеребрален (вътремозъчен) кръвоизлив, представлява вторият най-чест вид мозъчен инсулт след исхемичния мозъчен инсулт. Честотата на изява е 16-33/100 000 население. Има множество рискови фактори и патологични състояния свързани с развитието на хеморагичен мозъчен инсулт(артериална хипертония, хеморагично инфарциране, церебрална амилоидоза, микотична аневризма, заболявания свързани с нарушения на кръвосъсирването, медикаменти(кокаин,амфетамини).

Главоболие и гадене се наблюдават при 50% от пациентите. Количествени нарушения в съзнанието на пациентите се наблюдават при големи интрацеребрални хематоми и налагат реанимационно лечение. При по малки хематоми липсват симптоми свързани с повишено интракраниално налягане и са налице различни по тежест симптоми на огнищна неврологична симптоматика.

Епилептична симптоматика се наблюдава при 4-29% от пациентите предимно при лобарни хеморагии. Понякога може да се наблюдава и наличие на МРД особено при интравентрикулни кръвоизливи.

Диагностика на мозъчния кръвоизлив

Нативно КТ изследване е най-достъпното и лесно изпълнимо изследване, на което може да бъде оценена локализацията и големината на хематома. КТ изследване с контраст би могло да прогнозира евентуалното нарастване на хематома т.нар „spot sign” свързан с екстравазация на контрастна материя извън хематома. Ядреномагнитен резонанс използвайки Т2 секвенция и „градиент ехо(GRE)”секвенция позволява 100% сензитивност при диагностициране на остър интрацеребрален хематом.

Лечение на мозъчния кръвоизлив

Интрацеребралният хематом представлява спешно състояние предвидналичието на повишено интракраниално налягане,  риск от продължаващо кървене с нарастване на хематома(38%), прогресиращ неврологичен дефицит свързан с инвалидизация на пациента или фатален изход. Смъртността при този тип патология през първите 30 дни е мужду 35-52%. В зависимост от големината и локализацията на хематома, както и състоянието на пациента може да бъде проведено симптоматично лечение или хирургично лечение при по-големи и животозастрашаващи хематоми.