Отделение „Неврохирургия за възрастни” /НХВ/

Клиника по неврохирургия

Отделение „Неврохирургия за възрастни” /НХВ/ е разположено на 3-тия етаж в Клиниката по Неврохирургия на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”. Разполага  с леглова база от общо 30 болнични легла. През 2020 година отделението беше обновено. Всяка стая е напълно оборудвана, със собствена кислородна инсталация, отделен санитарен възел, цифрова телевизия и обзавеждане.

още ...

Отделение „Неврохирургия за възрастни” /НХВ/

Отделение „Неврохирургия за възрастни” /НХВ/ е разположено на 3-тия етаж в Клиниката по Неврохирургия на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”. Разполага  с леглова база от общо 30 болнични легла. През 2020 година отделението беше обновено. Всяка стая е напълно оборудвана, със собствена кислородна инсталация, отделен санитарен възел, цифрова телевизия и обзавеждане.

За записване и консултации: 02/ 91 54 347; [email protected] 

Отделение „Неврохирургия за възрастни” /НХВ/ обединява три големи направления:  Съдова неврохирургия, Невроонкология и Невротравматология.

- Клиника по Неврохирургия в УМБАЛСМ Н.И.Пирогов има традиции в лечението на пациенти с черепно-мозъчна травма. На този етап в НХВ се прилагат всички конвенционални и съвременни хирургични методи на лечение при пациенти с черепно-мозъчна травма. При голяма част от тях се прилага нов иновативен метод за инвазивно измерване на вътречерепно налягане.

- В отделение НВХ се осъществява съвременно хирургично лечение на всички видове първични и вторични мозъчни тумори. През последните години в Клиниката по неврохирургия са въведоха нови методики, някои от които се извършват единствено тук в страната, и които поставят клиниката на едно от водещите места за лечение на болни с невроонкологични заболявания.

-„Будна краниотомия“ и „интраоперативен невромониторинг“ представляват методи, които позволяват мониториране по време на операция на говорни, двигателни функции и черепно-мозъчни нерви, с цел постигане на максимален радикализъм при значимо по-нисък риск от следоперативен неврологичен дефицит.

-  Интраоперативната флуоресценция с 5 - аминолевуленова киселина подобрява визуализацията и радикалността на резекцията при глиални тумори от ІІІ и ІV степен по СЗО, както и други тумори. Извършване на мозъчните оперативни интервенции с помощта на интраоперативен ултразвук и невронавигационен контрол/Невронавигация/ позволява изключителна прецизност при локализиране и екстирпация на туморните формации, използвайки минимално инвазивен подход.

-  Основните аспекти на оперативно лечение на мозъчно-съдови заболявания в отделение НХВ включват: лечение на мозъчни аневризми, мозъчни и спинални артериовенозни малформации, артериовенозни фистули, исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулти др.

Неврохирургична операционна разполага с 3 модерни оперативни микроскопа,  два от които са оборудвани с флуоресцентен модул за интраоперативна ангиография с индоцианин зелено/ICG/. Извършването на мозъчносъдови и понякога невроонкологични оперативни интервенции с интраоперативна ангиография с ICG е съвременен, високотехнологичен метод, позволяващ интраоперативен контрол над мозъчното кръвоснабдяване и същевременно,  редуциращ риска от постоперативен инсулт.

 Центърът за ендоваскуларно лечение при пациенти с мозъчносъдови заболявани беше изграден през 2011г в колаборация между Клиника по Неврохирургия и Клиника по Инвазивна Кардиология в болница Пирогов. Той разполага с три ангиографски апарата с възможност за триизмерна ангиография. Рутинно се провежда ендоваскуларно лечение на мозъчни аневризми, артерио-венозни малформации, артериовенозни фистули, мозъчносъдов спазъм, емболизация на кръвоснабдени мозъчни тумори, каротидо-кавернозни фистули и други.

 От няколко години в ендоваскуларният център се провежда и интервенционално лечение при исхемичен мозъчен инсулт - механична тромбектомия, тромбаспирация, интра-артериална тромболиза и др. Исхемичният мозъчен инсулт е сред водещите причини за смърт и инвалидност в България. Провеждането на ендоваскуларно лечение при пациенти с оклузия на мозъчни съдове и опасност от исхемичен мозъчен инсулт цели вътресъдова екстракция на тромба и реканализация на засегнатият участък. Провеждането на ендоваскуларно лечение при тези пациенти е модерен метод, който значимо намалява смъртността, инвалидизацията и подобрява качеството на живот.

 Осъществяването на адекватно и съвременно лечение на пациентите е основна цел в Отделението Неврохирургия за възрастни /НХВ/,  където традицията и иновациите в неврохиругията се срещат.

Доц. д-р Николай Велинов, дм

началник на Отделение „Неврохирургия за възрастни” /НХВ/

Доц. Николай Велинов завършва медицина към Медицински университет, гр. София през 2000 г. През 2009 г. придобива специалност по неврохирургия към МУ, гр. София, а през 2011 г. защитава магистърска степен по Обществено здраве и здравен мениджмънт. Доц....

още ...

Екип на Отделение „Неврохирургия за възрастни” /НХВ/

Пациентите за нас

Все още няма изказани отзиви. Ще се радваме да получим вашето мнение!

Галерия