доц. д-р Г. Поптодоров, дм

неврохирург

Доц. д-р Георги Константинов Поптодоров завършва медицина в Медицинска Академия - гр. София през 1984 г.

Първоначално работи като лекар-ординатор в Хирургично Отделение при Първостепенна Окръжна Болница гр. Ловеч. От 1986 г. до 1987 г. е асистент към НОМБ при Научен институт по Неврология, Психиатрия и Неврохирургия (НИНПН) – Медицинска Академия гр. София, отговарящ за Научно-методичната помощ по неврохирургия за страната. През 1987 - 1988 г. е асистент към Клиниката по неврохирургия при НИНПН ПА София. За периода 1988 г. до 2000 г. работи в Отделение по Неврохирургия към Клиника по Спешна Неврология и Неврохирургия УБ “Царица Иоанна”(ИСУЛ), където е последователно асистент, старши и главен асистент

От 2001 г. досега работи в Клиниката по неврохирургия при УМБАЛСМ “Н.И.ПИРОГОВ” - гр. София, като началник отделения по невроонкология и по функционална неврохирургия. Понастоящем е началник отделение по невроонкология.

Има защитена специалност „Неврохирургия” през 1991 г.

През 2003 г. има защитена магистърска степен в Медицински университет София-Факултет „Обществено здраве”, специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт” .

През 2004 г. има защитен пред СНС по Хирургични заболявания към ВАК дисертационен труд за придобиване образователната и научна степен “Доктор” на тема: “ Проблеми на диагностиката и неврохирургичното лечение при централната неврофиброматоза”.

Следдипломни квалификационни курсове

Първи Франкофонски Неврохирургичен курс, Галац, Румъния.

Квалификационен курс на Европейската асоциация по неврохирургия (EANS) на тема методология на научната дейност в неврохирургия (EANS research course) Лисабон, Португалия.

Квалификационен курс (2 нива) на Европейската асоциация по неврохирургия (EANS) на тема спинална неврохирургия EANS - Опатия, Хърватска.

Квалификационен курс „Пластична и реконструктивна краниофациална хирургия” - Болница “Fosh” Париж, Франция.

Квалификационен курс „Вертебропластика” Бристол, Англия.

Квалификационен курс „Хирургия на черепна основа” - Копенхаген, Дания.

Квалификационен курс по флуоресцентна хирургия на високостепенни глиоми чрез 5 аминолевуленова киселина (Глиолан) Медак . Грац, Австрия.

Професионални членства

1986 г. Научно дружество по Неврология, Психиатрия и Неврохирургия
1987 г. Научно дружество по Неврохирургия гр. София
1995 г. Основател на “Работна група по Неврофиброматоза” гр. София Председател
1995 г. Научна група по невро-мускулни заболявания гр. София Редовен член
1996 г. International Neurofibromatosis Association (INFA) Luxemburg Редовен член
1996 г. National Neurofibromatosis Foundation (NNFF) U.S.A. Асоцииран член
1999 г. Основател на “Българска Асоциация по Неврофиброматоза” гр. София Президент
1999 г. European Federation of Neurofibromatosis Associations (NF EUROPE) St.Niklaas
Belgium - Медицински съветник на Борда на Директорите и през 2003 г. е избран за втори 4-годишен мандат
2000 г. NNFF 95 Pine Street, 16th Floor New York, N.Y. 10005 U.S.A. Член на NNFF Clinical Care Advisory Board
2007 EANS Full individual member
Доц. Поптодоров има участие в над 50 научни публикации в периодични български и международни издания и научни форуми, ръководства и учебници.

Участие в проекти и други дейности

1995 - 1998 Ръководител на проект на МОНТ ТК- И-2 “Изграждане на Интернет мрежа на базата на болница Царица Иоанна”
1998 г. Спечелен грант за проект на МОНТ “Проектиране и изграждане на съвременна пациент-ориентирана осигурителна система на базата на използване на лазерна карта в стоматологична клиника “Юниордент” (приблизителна стойност 50 000 USD)
2001 г. Отговорен редактор на електронното издание NF EUROPE NEWS FLASH
2002 г. Съавтор и координатор за България на международния проект “Изграждане на Европейска мрежа за здравна промоция, повишаване на здравната информация и знания за неврофиброматоза” RD/2002-1295/99/EG-SANCOG/4 Европейска Комисия, Директорат за Обществено здраве, DG SANCO/G L-2920 LUXEMBOURG. (приблизителна стойност 200 000 €)
2002 г. Консултант и peer-reviewer по въпросите на NF2 към проекта “NF Questions Web Site” ръководен от The Neurofibromatosis Association. Великобритания. (Quayside House 38 High Street Kingston on Thames KT1 1HL. UK)
2006 г. Спечелен грант за проект на МОН: A two-step anti-tumor therapeutic approach using a sensitizing anti-angiogenic drug in combination with a complementary anti-angiogenic agent or ionizing radiation

Чужди езици

Френски, Английски, Руски - писмено и говоримо