Доц. д-р Николай Велинов, дм

началник на Отделение „Неврохирургия за възрастни” /НХВ/

Доц. Николай Велинов завършва медицина към Медицински университет, гр. София през 2000 г. През 2009 г. придобива специалност по неврохирургия към МУ, гр. София, а през 2011 г. защитава магистърска степен по Обществено здраве и здравен мениджмънт. Доц. Велинов започва професионалния си път през 1996 г. като демонстратор по микро и макроанатомия – дисекционен курс, хистология, цитология към Катедра по анатомия, хистология и ембриология на Медицински университет, гр. София. През лятото на 2001 г. постъпва за специализация по неврохирургия в Клиника по неврохирургия на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“. През 2017 г. придобива научна степен доцент. От 2011 г.  е началник на отделение.

Доц. д-р Николай Велинов взима участие в редица международни научни проекти и конкурси, част от които: научен проект „Циркулиращи ендотелни клетки като маркер за реперфузионна увреда при чернодробни трансплантации“ – Академична болница Groningen, Холандия; стипендиант в Център Макс-Делбрук за Молекулялна медицина „Arbeitsgruppe Drug Targeting” и Клиника по неврохирургия Хелиос Клиникум в Бух, Берлин, Германия; Спечелен конкурс към Министерство на образованието и науката (FP6) в България по проект за изграждане на научна инфраструктура на тема: „A two-step anti-tumour therapeutic approach using a sensitizing anti-angiogenic drug in combination with a complementary anti-angiogenic agent or ionizing radiation”; през 2008 г. защита на титла „Доктор по Медицина”, Университет Берн, Щвейцария и др.

Доц. Велинов посещава множество курсове в Европа и САЩ. Член е на Български лекарски съюз, Българска асоциация по неврохирургия, Европейската асоциация по неврохирургия и Световната асоциация по неврохирургия. От 2019 г. е член на УС на Софийска лекарска колегия към Български лекарски съюз. От 2022 г. е директор на практически /“Hands-on”/ курсове и член на борда по неврохирургия на Европейската асоциация по неврохирургия.

Владее английски, немски, руски, испански и корейски език.