При гръбначно-мозъчната травма в резултат на механичното въздействие, в една или друга степен се увреждат различните елементи на гръбначния стълб, гръбначния мозък и коренчета с появата на тежка неврологична симптоматика.


Отделението по Гръбначна неврохирургия към УМБАЛСМ „Н. И.  Пирогов” е подготвено да осъществява специализирана диагностика, консервативно и хирургично лечение на всички травми на гръбначния стълб в условията на спешността.

При оперативното лечение на гръбначно-мозъчните травми се съчетават класическите оперативни техники за декомпресия със съвременна инструметална стабилизация и поставяне на импланти за гръбначен стълб (транспедикуларна и трансмасалатералис винтова стабилизация, поставяне на импланти между прешленните тела).

Целта е освен пълна хирургична декомпресия на невралните структури да се постигне и максимална стабилност на увредения сегмент от гръбначния стълб.

Компютърен томограф (КТ) - 3D реконструкция, визуализира се счупване на 12-ти гръден прешлен (ляво). В дясно - следоперативен КТ - направена е декомпресия, гръбначния стъл е изправен (алинеиран) и стабилизиран.

 В Отделението по Гръбначна неврохирургия при фрактури в поясния и гръдния отдел на гръбначния стълб се прилагат перкутанни (минимално инвазивни) оперативни интервенции, вертебропластика и кифопластика.

Вертебропластиката и кифопластиката са минимално инвазивни перкутанни процедури, при които се инжектира костен цимент в прешленното тяло под рентгенов контрол, с цел да се стабилизира засегнатото гръбначно ниво и да се намали налична болкова симптоматика.

Кифопластика на пациентка с фрактура на трети лумбален (L3) прешлен след  ПТП - компютъртомографски образи преди процедурата (ляво); компютъртомографски и рентгенови изображения след процедурата (дясно).

Този вид лечение може да бъде приложен не само при травматични фрактури, но и при фрактури, резултат от напреднала остеопороза или инфилтриране на прешлените на гръбначния стълб от тумори. Постига се значително възстановяване на увредения прешлен и бързо облекчение на болковата симптоматика.