изброени накратки като видове и с малко информация