Мозъчно сътресение (Commotio cerebri)


Мозъчното сътресение е най- леката по степен и често срещана ЧМТ. Характерни за него са преходния характер и наличието само на функционални нарушения, без морфологични и трайни мозъчни изменения.

Какви са симптовите при мозъчно сътресение?

Най-често срещаните симптоми при мозъчно сътресение са:

- Краткотрайни нарушения на съзнанието по време на травмата
- Непълен или непоследователен спомен за травмата
- Главоболие (особено при изправяне, физическо или умствено напрежение)
- Гадене, евентуално повръщане (обикновено скоро след травмата)
- Световъртеж
- По- рядко- светлобозън, сънливост, обща отпадналост, емоционални нарушения

Как се диагностицира мозъчно сътресение?

Диагностичният процес при мозъчно сътресение следва последователността за диагностика на ЧМТ. Не се откриват счупвания на черепа при рентгенографиите и травматични промени на мозъка при КТ или ЯМР.

Какво е лечението на мозъчното сътресение?

Лечението на мозъчното сътресение е консервативно и включва:

- Покой на легло за първите няколко дни
- Въздържане от кафе, алкохол, тютюнопушене
- Избягване на силни външни дразнители (шум, силна музика) и трептящи светлини (гледане на телевизия)
- Активна умствена дейност и четене
-Медикаментозното лечение е симптоматично- аналгетици, антиеметици

Възстановяването от мозъчно сътресение е пълно и настъпва за 2-3 седмици. Неспазването на подходящ режим, честите травми на главата и наличието на някои придружаващи заболявания удължават периода на възстановяване и рискуват персистиране на оплакванията.

От особено зночение е активното наблюдение на болните през първите дни, тъй като в част от случаите заболяването има негатимна прогресия и еволюира към някоя от по-тежките форми на черепно-мозъчна травма: мозъчна контузия или интракраниален кръвоизлив. Част от тези състояния налагат спешна, животоспасяваща хирургична интервенция.