Д-р Кръстина Абазова – Иванова

лекар по "Вътрешни болести"