Компютърна томография (КТ)
Това е един от най-често използваните методи за изобразяване на нервната система и нейните заболявания.

Компютърна томография е усъвършенстван рентгенологичен метод, при който информацията, получена при преминаването на рентгеновите лъчи през тялото, се обработва по комплексен метод за получаване на подробна и ясна картина на изследваната част от тялото.

Изследването обикновено продължава около 10-20 минути.

Често, за да се получи по-добра информация и по-ясен и подробен образ, се налага интравенозното прилагане на разтвор на контрастно вещество.