Магнито-резонансна томография (ЯМР)

Магнито-резонансната томография е съвременен и с висока информативна стойност метод за образни изследвания, което го поставя на водещо място в диагностиката на мозъчните тумори.

Технологията на изобразяване не се базира на рентгенови лъчи (с което се избягва тяхното вредно действие), а на силно магнитно поле. Това обаче ограничава използването на метода при пациенти с желязосъдържащи импланти (вкл. пейсмейкъри) - като ограничението не важи за импланти от титаниеви сплави.

Изследването е сравнително по-продължително от компютърната томография - 30-45 минути, което може да наложи седиране/приспиване при неспокойни пациенти и малки деца.

И тук, както при компютърната томография, може да се наложи прилагането на контрастни вещества за подобряване на получения образ.