Клиника по гнойно-септична хирургия

Тя е единствената по рода си в страната и на Балканския полуостров, тясно профилирана в лечението на мекотъканни и костно-ставни хирургични инфекции.

още ...

Клиника по гнойно-септична хирургия

Тя е единствената по рода си в страната и на Балканския полуостров, тясно профилирана в лечението на мекотъканни и костно-ставни хирургични инфекции.

Клиниката по Гнойно-Септична Хирургия е единствената по рода си в страната и на Балканския полуостров , тясно профилирана в лечението на мекотъканни и костно-ставни хирургични инфекции. В това си качество тя е и национален консултативен център в областта на хирургичните инфекции и лечението на трудно зарастващите рани.
Специалистите на клиниката оказват консултативна и методична помощ по профила на клиниката за цялата страна, чрез системата на Републиканска консултация. Клиниката е база за обучение на студенти-медици и следдипломно обучение на лекари-специализанти по специалностите хирургия и спешна медицина.
Клиниката по Гнойно-Септична Хирургия е неразделна част от УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ и при необходимост ползва целия наличен ресурс и материална база за лечение на спешния институт в тясно сътрудничество с останалите клиники, централната клиника по интензивно лечение и тясно специализирани параклинични звена – за образна диагностика, в т.ч. инвазивни процедури, ендоскопия, рехабилитация.
Екипът е тясно специализиран и с дългогодишен опит в лечението на тежки и животозастрашаващи инфекции. Клиниката се ползва с отлично реноме и що се отнася до отношението към пациентите.

Клиниката по Гнойно-Септична Хирургия има дългогодишни традиции и тясна специализация в лечението на диабетно стъпало, хроничен остеомиелит и гнойни артрити, перианални абсцеси и фистули, некротичен фасциит, газова гангрена и дълбоки флегмони, сакрококцигеална пилонидална болест и супуративния хидраденит (болест на Verneuil). Дейността на клиниката обхваща, преди всичко, описаните спешни състояния, но също така и редица планови оперативни намеси, в това число реконструктивни, от обхвата на общата хирургия.

Екипът на проф. д-р Иван Поромански извършва:

  • Оперативни интервенции при диабетно стъпало и ХАНК – органосъхраняващи (инцизии, некректомии, фасциотомии, синовектомии и ставни резекции) или ампутации на всички нива.
  • Оперативни интервенции при остеомиелит – трепанации, секвестректомии, костни пластики с и без използване на импланти.
  • Оперативни интервенции при пиогенен артрит – артротомии, промивни дренажи, синовектомии.
  • Оперативни интервенции при тежки инфекции на меките тъкани (флегмони, газова гангрена, некротичен фасциит) – инцизии, фасцио и миотомии, некректомии, ампутации и последващите реконструктивни процедури за сметка на местни тъкани. 
  • Инцизии и разширени инцизии/некректомии при перианални абсцеси и синдром на Фурние с или без ангажиране на предна коремна стена, както и последващите пластики с местни тъкани.
  • Оперативни интервенции при перианална фистула: пластични техники (Jodd, Parks), фистулотомии ( Gabriel, Thomas-Jonescu) и фистулектомии.
  • Оперативни интервенции при сакрокоцигеална пилонидална болест и ограничени форми на гноен хидраденит (болест на Verneuil) – ексцизия с или без пластично-реконструктивни техники, съобразено с индивидуалните особености на пациента.
  • Оперативно лечение при доброкачествени образувания на кожата и меките тъкани.

 

Прегледи
Прегледа в амбулаторията на КГСХ включва експертна визуална оценка на локалния статус – локализация, форма, размер на раната, състояние на ръбовете, характеристика и интензитет на ексудацията; инструментална експлорация на фистули и раневи синуси, както и при показания дигитално ректално изследване, физикална оценка на съдовия статус, диагностични пункции.

Диагностика
Диагностичния процес в клиниката и амбулаторията се извършва в тясна колаборация с останалите параклинични звена на института. Рутинно на всички пациенти, постъпили с хирургична инфекция се провежда лабораторен скрининг за захарен диабет.

Факти и цифри

35

легла

Проф. д-р Иван Поромански, д.м.

Завеждащ Клиника по гнойно септична хирургия

Проф. д-р Иван Поромански завършва медицина в София през 1985 г. Стаж във ВМА-София, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“. Специалности Хирургия ( 1991 г.), Ортопедия и травматология (1997 г.) , Спешна медицина (2008 г.) Има 48 публикации в списания...

още ...

Екип на Клиника по гнойно-септична хирургия

Пациентите за нас

Все още няма изказани отзиви. Ще се радваме да получим вашето мнение!