Д –р Иван Димитров Мизгов

Завършва медицина през1985 г. в Медицинска Академия – София.
Придобива през 1995 г. специалност по Анестезиология и Реанимация.
От 1989 г. до 2006г . работи в Клиника по Спешна анестезиология и интензивно лечение с Операционен блок и шокова зала-в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”.
От 2006 г. до момента е анестезиолог- реаниматор в Клиника по Гнойно-септична хирургия в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”.
През 2001 г. придобива Удостоверение за основен двугодишен курс по хомеопатична терапия от Медицински факултет на Медицински университет-София.
Владее отлично руски и английски език.