Д –р Стефка Димитрова Кръстева

Към настоящия момент работи в Клиника Гнойно-Септична Хирургия към УМБАЛСМ”Н. И. Пирогов ” като лекар - специалист по Ендокринология и болести на обмяната.
Завършва медицина през 1997г. в Медицински Университет - София.
Придобива специалност “ Ендокринология и болести на обмяната” през 2012 г.
Придобива специалност “ Вътрешни болести” през 2005 г.
Интереси в областта на диабетологията.
Член на Българското дружество по Ендокринология.
Владее руски и английски езици.