Д-р Александър Иванович Иванов

Завършва висше медицинско образование през 1981 г. в Медицински факултет на Медицинска академия - гр. София.
От 1982 – 1985 г. работи като ординатор в хирургично отделение на Първостепенна окръжна болница /ПОБ/ гр Враца.
От 1985 – 1995 г. е научен сътрудник ІІІ ст в Клиника по спешна хирургия на болница”ИСУЛ” /тогава към НИХ на МА/ с упражняване на лечебна и преподавателска дейност
От 1995 - 2009 г. е научен сътрудник ІІ ст. първоначално в Клиника по спешна хирургия, а впоследствие в Клиника по коремна хирургия на УМБАЛ „Царица Иоанна – ИСУЛ” за лечебна дейност и в Клиничен център по спешна медицина за преподавателска дейност.
От 2009 г. до момента – ординатор в Клиниката по гнойно-септична хирургия УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”
Сертификат за диагностична и лечебна фиброоптична ендоскопия на горния гастоинтестинален тракт.
Владее отлично писмено и говоримо – руски език и английски език.