Д-р Йордан Стоянов Милев

Завършва висше медицинско образование през 2002 г. Медицински Университет, София.
Придобива специалност по обща хирургия – МУ, София през 2009 г.
от 12.2002 г работи като лекар-ординатор в КГСХ, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, София.
от 06.2006 г. е асистент в КГСХ, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“.
Владее свободно английски език – писмено и говоримо (upper intermediate) и руски език – основни познания.
Участие в проучвания:
2006 г. - ко-изследовател в проучване, II фаза, антибиотик, cSSSI.
2006 г .- ко-изследовател в проучване, III фаза, антибиотик, cSSSI.
2010 г -. ко-изследовател в проучване, IIIb фаза, антимикотик, дълбоки гъбични инфекции.