Д –р Искра Кирилова Грозданова

Завършва медицина през 1975 г. в Медицински Университет - София.
Придобива специалност “Хирургия” през 1984 г.
От 1979 г. до момента е лекар ординатор в Клиника по гнойно-септична хирургия към УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”.
Владее отлично английски език.