Д-р Елена Каменова Радонова

Завършва висше медицинско образование през 1973 г. – Медицинска академия – София.
Придобита специалност „Анестезиология и реанимация” – 1978 г.
1973 г. започва работа в Клиника по анестезиология и реанимация на Институт „Пирогов” като стажант научен сътрудник. 
1977 г. Назначена като научен сътрудник III степен.
1983 г. Назначена като научен сътрудник II степен.
1989 г. Назначена като научен сътрудник I степен.
2002 г. Анестезиолог в КГСХ – УМБАЛСМ„Н. И. Пирогов”.
1989 г. Специализация в Клиника по анестезиология и реанимация в Университетска болница “Sharite” – Берлин.
1992 г. Специализация в Институт по анестезиология - Мюнхен.
2006 – 2008 г. – Специализация по анестезиология, организирана от Foundation for European Education in Anaesthesiology / F.E.E.A./.
Владее немски и руски език.
Участие в 74 научни изследвания.
38 публикации в специализирани списания.
36 доклади на конгреси и симпозиуми, вкл. 5 международни конгреса в чужбина и 12 в страната.