Проф. д-р Иван Поромански, д.м.

Завеждащ Клиника по гнойно септична хирургия

Проф. д-р Иван Поромански завършва медицина в София през 1985 г.
Стаж във ВМА-София, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“.
Специалности Хирургия ( 1991 г.), Ортопедия и травматология (1997 г.) , Спешна медицина (2008 г.)
Има 48 публикации в списания на тема инфектни усложнения в хирургията, антибактериална терапия и др.
Участия във форуми 51.
Член на Българско хирургично дружество, Българско микологично дружество, Българска асоциация за лечение на рани, EPUAP.
Ползва Английски и руски език.
Дисертация: „Инфектирано диабетно ходило – диагностично-лечебно поведение“ (1999 г).
Защитена магистратура по „Здравен мениджмънт” към Медицински университет София.
Сертификат по „Болнично управление” – Българо – Швейцарска програма. 
Обучение на изследователите на лекарствени препарати Бавено, Италия –април 2002 г.
Обучение в Университетска болница Хелзинки, департамент по пластична хирургия.