Д –р Петя Иванова Петкова - Дикова

Завършва медицина през 1999 г. в Медицинска Академия – София.
Придобива през 2007 г. специалност по Вътрешни болести.
От 2009 г. до момента е лекар в КГСХ към УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”.
Владее отлично немски и английски език.