Ст. м. с. Емилия Йонева

Завършва медицински колеж в София 1974  г. Медицинска сестра – общ профил.
Бакалавър по здравни грижи от 2003 г.
Mагистър по управление на здравните грижи от 2011 г.
От 1974 г. работи в Клиниката по Гнойно-Септична Хирургия.
Oт 1995 г. е старша сестра на Клиниката по Гнойно-Септична Хирургия.
Има призната квалификация по операционна и превързочна техника.
Владеe отлично английски и френски език.