Д-р Румен Антонов

Гл.асистент и началник Отделение по костно-ставни хирургични инфекции, ортопед-травматолог

Завършва медицина в София 1975 г.
Има призната специалност по ортопедия и травматология от 1980 г .
Работил е последователно като хирург и ортопед в Окръжна болница - Стара Загора и като ортопед в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“.
Провел е специализация по Ортопедия и травматология в Полша 1986 г.
От 1984 г. е н.с. II ст. в КГСХ, от 1985 г. и до момента е началник на отделението по костно-ставни хирургични инфекции в клиниката, главен асистент от 1986 г.
Има .45 публикации в медицински списания.
Владее английски и руски език.
Научните му интереси са в областта на: костните инфекции.