Д –р Александър Димитров Марков

н-к отделение по мекотъканни хирургични инфекции, хирург

Завършва медицина през1984 г в Медицинска Академия – София.
Придобива през 1991 г.специалност по хирургия.
От 1985 – 2001 г.е асистент в Първа Хирургия на МУ – София.
От 2001 – 2007 г.е лекар ординатор в КГСХ – МБАЛСМ „Н. И. Пирогов“.
От 2007 г до момента е началник Отделение Мекотъканни Хирургични Инфекции в КГСХ – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“.
Ко – изследовател в редица научни проучвания.
Владее отлично руски и френски език.