Д-р Валентин Петров Цонев

Завършва висше медицинско образование през 1983 г. в Медицински Институт - гр. София.
От 1984 – 1987 г. работи като ординатор в Хирургично отделение на Районна Болница в гр. Тутракан.
От 1988 г. до момента – ординатор в Клиниката по гнойно-септична хирургия УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”.
Владее отлично писмено и говоримо – руски език и английски език.