Д-р Даниела Борисова Панчовска

Завършва висше образование специалност – Медицина в Медицински Университет, София – 1990 г.
1991 – 1992 г. работи като лекар-ординатор в Банкя.
1992 г. до момента лекар-ординатор в КГСХ, УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“, София.
Придобита специалност по хирургия, 2006 г.
Владее Английски език и Руски език.
Участие в редица проучвания:
2006 г. проучване, II фаза, антибиотик, cSSSI.
2006 г. проучване, III фаза, антибиотик, cSSSI.
2010 г. проучване, антимикотик, дълбоки микотични инфекции.