Д-р Румен Иванов Мандиков

Завършва висше медицинско образование 1983 г. в Медицински университет –София.
Придобива специалност Анестезиология и Реанимация през 1988 г.
От 1991 – 2007 работи в КСАИЛ като анестезиолог към УМБАЛСМ ”Н. И. Пирогов”.
От 2010 до момента е анестезиолог в Клиниката по гнойно септична хирургия към УМБАЛСМ ”Н. И. Пирогов”.
Специализация по анестезиология и спешна медицина :
ULB “Erasmus” – Брюксел 1991 г.
Курс по TIVA / тотална интравенозна анестезия – Trinitri Hall Colege – Cainbridge – 1996 г.
Курс по регионална анестезия – King”s Colege - Cainbridge – 1998 г.
Съосновател и член на Управителния съвет на Българска Асоциация за изследване и лечение на болката.
Член на научното дружество по Анестезиология и Интензивно Лечение в България.
Член на ESA / Европейска Асоциация по Анестезиология.
Член на БАТА / Българска Асоциация за алтернативи в трансфузологията/.