Клиника по кардиология

Клиниката по кардиология води своето начало от шестте легла на Болницата на Червения кръст, създадена на 28.05. 1900 г.,които са база за обучение на милосърдни сестри.

още ...

Клиника по кардиология

Клиниката по кардиология води своето начало от шестте легла на Болницата на Червения кръст, създадена на 28.05. 1900 г.,които са база за обучение на милосърдни сестри.

Клиниката по кардиология води своето начало от шестте легла на Болницата на Червения кръст, създадена на 28.05.1900г.,които са база за обучение на милосърдни сестри.

Директор на сестринското училище и първи управител на болницата е бил д-р Петър Ораховац.

При създаването на Институт "Н. И. Пирогов" едновременно с отделенията по хирургия и травматология, отделението по спешни вътрешни заболявания се оформя като едно от основните в структурата на института. С решение на Ръководството на болницата през 1974 г. се създава Секция по спешна кардиология и вътрешни болести с две клиники и едно отделение - Кардиологична клиника с интензивно отделение и Клиника по спешни вътрешни болести.

 

През годините тя е претърпявала различно развитие. Клиниката по Кардиология е обособена през 2007 г. от сливането на І-во вътрешно отделение и Интензивно кардиологично отделение, които са били част от структурата на Клиниката по спешни вътрешни заболявания. През 2009 г. към нея се разкрива и инвазивно кардиологично отделение.

Клиниката се състои от:

 • отделение по кардиология с интензивно-кардиологичен сектор,
 • отделение по инвазивна кардиология с приемен кабинет,
 • функционален кабинет.

Клиниката разполага с висококвалифициран кардови потенциал, специализирал в различни европейски и американски болници, работещ по най-модерни методики, отговарящи на европейските стандарти за диагностика и лечение на пациентите.

Клиниката притежава собствена леглова база от 44 легла и е на 24 часов режим на работа с денонощен прием.

В клиниката по кардиология постъпват пациенти над 18 г. от София и цялата страна за спешно и планово лечение на остри и хронични заболявания на сърдечно-съдовата система:

 • хронична и изострена сърдечна недостатъчност,
 • ИБС - остър миокарден инфаркт,
 • нестабилна стенокардия,
 • ритъмно-проводни нарушения.

Осъществяват се всички необходими неинвазивни изследвания:

 • ЕКГ,
 • ЕХОКГ,
 • Велоергометричен тест,
 • Холтер ЕКГ и Холтер АН,
 • определяне на късни потенциали и вариабилитет на сърдечната честота,
 • мониториране на артериално налягане.

Kакто и инвазивни диагностични /селективна коронарна ангиография, вентрикулография, манометрия/ и терапевтични методи /перкутанна ангиопластика, стентиране, имплантиране на временен и постоянен кардиостимулатор/.

 

Прилагат се съвременни медикаментозни методи за лечение в кардиологията:

 • фибринолитична терапия,
 • ІІв/ІІІа тромбоцитни блокери,
 • остра бета-блокада,
 • ранно включване на АСЕ-инхибитори при остър миокарден инфаркт и др.

Планови коронарни интервенции, първична ангиопластика при ОМИ, имплантиране на временни и постоянни кардиостимулатори и др. основаващи се на актуалните схващания в кардиологията.

В клиниката се лекуват животозастрашаващите спешни остри заболявания като остър коронарен синдром с неговите форми: осър миокарден инфаркт и нстабилна стенокардия, белодробна тромбемболия, ритъмни и проводни нарушения, сърдечна недостатъчност, перикардит, миокардит.
Своевременната квалифицирана лекарска намеса, която осигурява клиниката по кардиология, предотвратява развитето на усложнения и сърдечна смърт.
Сформирани екипи си поделят отговорността за всекидневни 24 часови разположения, гарантиращи бърза и ефективна намеса, покриваща съвременните критерии за ранна реваскуларизация при пациенти с ОКС.
Всекидневната денонощна достъпност до клиниката по образна диагностика на болницата позволява своевременна диагностика на спешните сърдечно-съдови заболявания с рентгенография и компютърна томография на пациентите.
Непосредствената близост на спешния приемно-консултативен кабинет на клиниката до Противошокова зала позволява незабавна помощ при пациенти в кардиогенен шок вследствие остри сърдечно-съдови заболявания.
Клиниката разполага с оборудван функционален кабинет за неинвазивни изследвания на заболяванията на сърцето (велоергометрия, трансторакална и трансезофагеална ехокардиография, холтер - екг и артериално мониториране).

Преди две години бе закупен нов ехокардиограф (висок клас; със съдов софтуер), нова система за стрес тест и ново поколение Холтер ЕКГ. Двама от лекарите имат експертно ниво по ехокардиография, други трима имат сертификат за базово ниво по ехокардиография.

Какво лекуваме?

Отделения

Клиника по кардиология на болница "Пирогов" се разпределя в:

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ

още ...

КАРДИОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

още ...

Проф. д-р Мария Христова Миланова, д.м.н.

Началник на Клиника по кардиология

Проф. Мария Миланова завършва медицина в гр. София през 1983 година. Трудовият си път започва в Общинска болница гр. Горна Оряховица. Работи последователно като цехов лекар, участъков лекар, ординатор във Вътрешно отделение. През 1988 година...

още ...

Екип на Клиника по кардиология

Пациентите за нас

Все още няма изказани отзиви. Ще се радваме да получим вашето мнение!

Галерия