ОТДЕЛЕНИЕ ПО ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ

Клиника по кардиология

Създадено е през 2009 г. като част от структурата на клиниката по Кардиология на УМБАЛСМ ,,Н. И. Пирогов”.

още ...

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ

Създадено е през 2009 г. като част от структурата на клиниката по Кардиология на УМБАЛСМ ,,Н. И. Пирогов”.

Отделението по Инвазивна аардиология е създадено през 2009 г. като част от структурата на клиниката по Кардиология на УМБАЛСМ ,,Н. И. Пирогов”.
Отделението разполага с високо технологична ангиографска лаборатория за диагностични и лечебни ендоваскуларни процедури.
Отговаря на всички стандарти за високо качество:
• Екип от лекари и медицински сестри с голям опит при лечението на спешни сърдечно-съдови заболявания, по-специално остър миокарден инфаркт
• Спешен прием 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата
• Разработена логистична система за реакция при спешност в извънработно време, осигуряваща минимално забавяне от приема на пациента до извършване на интервенционалната процедура
• Поддържане в наличност на всички консумативи, необходими за спешна интервенция
• Интегрирана база-данни за образните изследвания и писмената документация, което позволява бърза и лесна справка при необходимост както и сравнимост на находката при проследяване.
Част от спектъра на извършваните процедури в отделението по инвазивна кардиология включва:
• Спешна ангиопластика при остър миокарден инфаркт
• Планови коронарни интервенции
• IVUS и FFR
• Спешно инвазивно изследване и лечение при остра БТЕ с използване на селективна фибринолиза, тромбфрагментация и тромбаспирация
• Ангиопластика на артериите на долните крайници, включително под коляното
• Стентиране на бъбречни артерии
• Стентиране на a. subclavia
• Каротидно стентиране
• Ангиопластика и стентиране при венозна обструкция
• Ендоваскуларно лечение при висцерална исхемия
• Атеректомия в различни съдови области
• Емболотерапия при артериовенозни малформации и тумори
Отделението разполага с високоспециализирана система зареолритичнатромбектомияAngiojet с възможностза реканализация при остри тромбози в различни съдови области:
• Периферни артерии и вени
• Белодробна тромбектомия
• Мезентериална тромбоза и др.
На разположение е и система за атеректомия с активна аспирация Jetstream, която дава възможност за реканализация на съдови оклузии с различна морфология: плака, калцийилитромбоза, припациенти с тежкиформинапериферно-съдоваболестна крайниците.
Отделението работи в тясна колаборация с отделенията по образна диагностика, неврохирургия, съдова хирургия, център за рани и гръдна хирургия. Подобно мултидисциплинарно взаимодействие позволява диагностицирането и лечението на комплексни съдови заболявания, като аневризми и малформации на централната нервна система, както и рядко срещани съдови заболявания във всяка част на човешкото тяло.
Лекарите в отделението по инвазивна кардиология приемат за свое задължение грижата за пациентите и след изписването им.
Осигуряваме възможност за дългосрочно проследяване и вторична профилактика на всеки пациент със сърдечно-съдово заболяване, преминал през отделението, както и на всеки, нуждаещ се от дългосрочна кардиологична грижа.

В отделението работят високо квалифицирани специалисти, утвърдили се на професионалното поприще не само у нас, но и в Европа.
Сформираните екипи си поделят отговорността за всекидневни 24 часови разположения, гарантиращи бърза и ефективна намеса, покриваща съвременните критерии за ранна реваскуларизация при пациенти с ОКС.

 

Отделението е модерно обзаведено, разполага с високо технологично-оборудвана Ангиографска Лаборатория за реализиране на диагностични и лечебни интракоронарни и периферносъдови интервенции. Отговаря на всички съвременни стандарти за високо качество на извършваните процедури, възможност за осъществяване на интракорона
Всичко това дава възможност за по-точна преценка и екзактност при стентиране на сигнификантни коронарни стенози. Отделението разполага с актуализирана база-данни, съхраняваща процедурните филми и протоколи на всички интервенирани до момента пациенти, което позволява бърза и лесна справка при необходимост както и сравнимост на инракоронарните лезии в прогрес.

 

Към отделението по инвазивна кардиология функционира приемно-консултативен кабинет, където се провеждат планови хоспитализации и контролни прегледи след изписване. Специалистите от отделението имат сключен договор с медицински център "Пирогов" и провеждат консултации на амбулаторни пациенти с направление по НЗОК. Преглеждат се и пациенти на свободен прием по цени, обявени на централната регистратура на болницата.


КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ

Отделението по Ивазивна кардиология има договор с Националната здравноосигурителна каса за лечение в болнични условия по следните клинични пътеки:
1. КП № 17 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания - над 18 год.
2. КП № 18 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация - над 18 год.
3. КП № 20 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания - НАД 18 г.
4. КП № 25 Нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване
5. КП № 26 Нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение
6. КП № 28 Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение

 

Телефони за връзка с отделението: 


Записване за прием - 9154203


ДЕНОНОЩЕН СПЕШЕН ТЕЛЕФОН: 91 54 540

 

 

 

Какво лекуваме?

Екип на ОТДЕЛЕНИЕ ПО ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ

Пациентите за нас

Все още няма изказани отзиви. Ще се радваме да получим вашето мнение!

Галерия