Д-р Станислав Петров Кернов

кардиолог

Д-р Станислав Кернов завършва медицина през 2011 год. в Медицински Университет – София.

Провежда специализация по кардиология от 2013 год.

Професионален опит:
• 2013 год. до момента е част от екипа на Клиника по кардиология към УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” .
• 2012 – 2013 год. – Отделение по кардиология към „Сити Клиник“ – София.
• 2011 – 2012 год. – Отделение по кардиология към МБАЛ „Токуда” – София.
Владее английски и немски език.