Д-р Иван Петров Мартинов

началник отделение

През 1995 г. завършва Медицински университет - гр. София.
Придобити специалности „Вътрешни болести” 2003 г., „Кардиология” 2007 г., „Сeртификат по инвазивна кардиология” 2010 г., „Магистър“ Обществено здраве и здравен мениджмънт към Медицински университет-гр. София 2016 г.
Трудов стаж:
1997 – 2005г. ординатор в Клиниката по спешни вътрешни заболявания на
МБАЛСМ “Н.И. Пирогов”.
2005 до 2007г. научен сутрудник в СБАЛССЗ – Национална кардиологична болница и специализант по кардиология и инвазивна кардиология.
2007- 2011г. инвазивен кардиолог в Кардиологичното отделение на „Токуда Болница София”. В същия период участва в изграждането на центрове по инвазивна кардиология в гр. Сандански, гр. Сливен и гр. Бургас.
2011г. до 2013 г. инвазивен кардиолог към Отделение по инвазивна кардиология на МБАЛ „Христо Ботев” - гр. Враца.
От март 2013 г. - началник на Отделение по инвазивна кардиология на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”.
Научени интереси:
- Остър коронарен синдром след некоронарна хирургия
- Периферни интервенции
- Остри тромбози на периферни атерии и вени
- Ендоваскуларно лечение на белодробен тробоемболизъм
- Ендоваскуларно лечение на остри кръвоизливи
- Емболизация на тумори и др.