Кардиостимулацията е лечебна процедура, при която се имплантират различни стимулиращи системи (стимулатор и електрод), за лечение на пациенти с тежки ритъмно-проводни нарушения на сърцето. Към метода кардиостимулация спадат и по-високотехнологичните системи като кардиовертер дефибрилатори и ресинхронизиращата кардиостимулация. При извършване на медицинската дейност кардиостимулация се съчетават хирургически и инвазивни дейности, чрез които под ключицата на пациента се имплантира пейсмейкъра.

        Дейността на сектора по кардиостимулация включва:

  • Имплантация на постоянни пейсмейкъри – тип РМ (VVI, VVI – R, VDD, DDD, DDD – R)
  • Имплантация на автоматичен кардиовертер-дефибрилатор – ICD (еднокухинни и двукухинни)
  • Ресинхронизираща терапия – CRT – P
  • Имплантация на ресинхронизираща система за стимулация с кардиовертер дефибрилатор – CRT – D
  • Всички кардиостимулатори  са съвместими с IMR (Ядрено-магнитен резонанс)

В момента НЗОК покрива 100% от стойността на устройствата с изключение на ICD и CRT-D, където реимбурсацията от НЗОК е частична. За имплантирането на устройството са необходими два дни болничен престой. Възстановяването е бързо и още на следващия ден след имплантацията пациентът може да се обслужва сам и да се върне към всекидневието си. Устройството може да остане в човешкото тяло до 10 години, като през това време работи със специална литиева сребърно-ванадиева хибридна батерия. След този период устройството може да се замени с ново.

Два пъти годишно пейсмейкърът трябва да бъде проверяван от специалист по кардиостимулация, а през останалото време пациентът се наблюдава от личния лекар и кардиолог.