Коронарографията е процедура, при която се използва рентгеново изображение, за да се визуализират кръвоносните съдове на сърцето. Обикновенно тестът се прави, за да се види дали има ограничение в кръвотока към сърцето.
Коронарографията е част от обща група от процедури, известни като сърдечни катетеризации. Чрез сърдечна катетеризация могат да се диагностицират и лекуват състояния на сърцето и кръвоносните съдове. Коронарографията е най-честият тип сърдечна катетеризация.
По време на коронарография, в кръвоносните съдове на сърцето се инжектира вещество - контраст, който е видим на рентгенов апарат. Рентгеновият апарат прави серия изображения (ангиограми), които изобразяват кръвоносните съдове. Ако е необходимо, Вашият лекар може да отвори запушени сърдечни артерии (ангиопластика) след коронарографията.