Каротидната артериална болест или стеснението на сънните артерии, се появява, когато мастните отлагания (плаки) стеснят кръвоносните съдове, които доставят кръв на мозъка и главата (каротидните артерии). Стеснението увеличава риска от инсулт - заболяване, което възниква, когато кръвоснабдяването на мозъка се прекъсне или сериозно намалее.
Инсултът лишава мозъка от кислород. След няколко минути мозъчните клетки започват да умират. Той е втората най-честа причина (заедно с миокардния инфаркт) за смърт и водещата причина за трайна нетрудоспособност в България.
Каротидната артериална болест се развива бавно. Първият знак, че имате това състояние може да бъде инсулт или преходна исхемична атака (TIA). TIA е временен недостиг на кръв към мозъка.
Лечението на заболяването на каротидните артерии обикновено включва комбинация от промени в начина на живот, медикаменти и интервенции за възстановяване на кръвотока към мозъка.
Процедурата по поставяне на стент в стеснената сънна артерия е най-съвременният и щадящ метод за възстановяванена нормалният кръвоток към мозъка. Тя се прави, за да се предотврати бъдещ или повторен инсулт.


Отделението по Инвазивна кардиология в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД е едно от малкото в страната, което разполага с квалифициран и опитен екип, който рутинно извършва каротидно стентиране.