Д-р Наталия Първанова Картулева

кардиолог

Д-р Наталия Картулева завършва медицина към Медицински университет, гр. София през 2014 г. В началото на 2020 г. придобива специалност „Кардиология“. От същата година притежава Свидетелство за правоспособност по „ Ехокардиография – фундаментално ниво, Трансторакална ехокардиография, конвенционален и цветен доплер“, а година по-късно и Свидетелство за правоспособност по „ Ултразвукова съдова диагностика“. В периода 2010 г. – 2016 г. работи последователно в УБ „Лозенец“, гр. София, „ВЕ България“ ООД, УМБАЛ Александровска. От началото на 2017 г. е част от екипа на Клиника по кардиология на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“.

Д-р Картулева посещава и взима участие в редица международни и национални конгреси, както и в научни мероприятия по специалност „Кардиология“, с основен интерес в областта на функционалните ехографски и доплерсонографски неинвазивни сърдечно-съдови образни методики.

Владее английски и немски език.