Д-р Христо Веселинов Димитров

кардиолог

Д-р Христо Димитров завършва Медицински университет – София през 2004 г.

Работи в отделенията по инвазивна кардиология на Университетска болница „Св. Екатерина“ и „Токуда Болница София“. 

От 2013 г е част от екипа на отделение по инвазивна кардиология в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“. 

От 2007 г работи в областта на коронарните, периферно-съдовите и каротидните интервенции.

Има придобита специалност по кардиология през 2013 г. и по инвазивна кардиология през 2014 г.


Притежава квалификация по ехокардиография – експертно ниво.