кардиолог

Д-р Тони Златанов е специалист кардиолог с над 10 годинишен медицински стаж.  Завършва Тракийски университет Стара Загора през 2011 г. Придобива специалност по кардиология в Медицински университет, гр. София през 2016 г. Притежава сертификат за базово и експертно ниво по електрокардиостимулация от Медицински университет, гр. София от 2017 г., както и Европейски сертификат по кардиостимулация – базово ниво 2017 год. Д-р Златанов е член е на Дружество на кардиолозите в България и Дружество по електрокардиостимулация и електрофизиология в България. В годините след дипломирането си работи в УМБАЛ Света Екатерина София и МБАЛ Уни Хоспитал Панагюрище.