Коронарната ангиопластика, наричана също перкутанна коронарна интервенция, е процедура, използвана за отваряне на стеснени и запушени сърдечни артерии. Ангиопластиката включва временно вмъкване и надуване на малък балон там, където артерията е запушена, за да се разшири.
Ангиопластиката често се комбинира с постоянно поставяне на малка тръбичка от метална мрежа, наречена стент, за да се подпомогне отварянето на артерията и да се намали шансът ѝ да се стесни отново. Някои стентове са покрити с медикаменти (стентове с отделяне на лекарство), докато други не са (голи метални стентове).
Ангиопластиката може да подобри симптомите на сърдечна исхемия, като болка в гърдите и задух. Ангиопластиката се използва и по време на инфаркт, за да се отвори бързо блокирана артерия и да се намали размерът на увреждане на сърцето.