ст. м.с. Йорданка Николова

старша медицинска сестра