Белодробната тромбемболия е остро нарушение в болодробното кръвообращение, което се проявява с рязко настъпил задух, колабиране, срив в хемодинамиката, периферна цианоза. Бързата лекарска намеса, диагностицирането с ЕКГ, лаборатория, ехокардиография и компютърна томотграфия, които са достъпни в болницата денонощно и своевременното започване на лечение с антикоагуланти и/или фибринолитици могат да предотвратят фатален край.