Отделение по съдова хирургия

още ...

Отделение по съдова хирургия

Диагностично-консултативна дейност се осъществява в кабинет 107 на партера на болницата. Извършва се диагностика и хоспитализация на пациенти със спешни и хронични съдови заболявания. Кабинетът разполага със стационарна Ехо Доплер техника и портативни УЗ Доплер апарати. Дават се експертни решения за временна нетрудоспособност и ТЕЛК. Извършват се превръзки и вторични прегледи.

Хоспитализацията на пациентите се извършва в Отделението по съдова хирургия, което разполага със собствена операционна зала и реанимация, както и с 10 легла. Там се осъществява оперативното лечение и следоперативно наблюдение, както и на пациенти на консервативно-медикаментозно лечение.

Отделението има сключен договор за лечение на пациенти с НЗОК по седем клинични пътеки: 123;124;125;126;127;128 и 129. Извършват се операции при заболяване на аортата и магистралните артерии на горни и долни крайници( Синдром на Лериш; Абдоминални и периферни аневризми; остри и хронични тромбози и емболии-ембол и тромбектомии; синтетични и автовенозни бай паси; конструиране на артериовенозни фистули за хемодиализа, поставяне на перманентни катетри и имплантиране на съдови протези за хемодиализа и порт а кат за химиотерапия; оперативно лечение на варикозната болест и др.) В сектора по инвазивна кардиология се извършват ангиографската диагностика и ендоваскуларни процедури, както и хибридни операции.

В УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов” се осъществява отлична колаборация между отделните структурни звена на болницата при съвместно лечение на пациенти с комбинирани и съчетани травми. 

След успешно преминала акредитация в отделението се обучават специализанти и докторанти по съдова хирургия.

За контакт с отделението: 02/9154 365; 02/9154 590

Доц. д-р Росен Тодоров Стойчев, д.м.

Началник отделение

Доц. д-р Росен Стойчев завършва медицина към Висш медицински институт, гр. Варна през 1979 г. През м. януари 1985 г. придобива специалност по Обща хирургия, а през м. януари 1996 г. и специалност по Съдова хирургия към Медицинска академия, гр. София....

още ...

Екип на Отделение по съдова хирургия

Пациентите за нас

Все още няма изказани отзиви. Ще се радваме да получим вашето мнение!