Доц. д-р Росен Тодоров Стойчев, д.м.

Началник отделение

Доц. д-р Росен Стойчев завършва медицина към Висш медицински институт, гр. Варна през 1979 г. През м. януари 1985 г. придобива специалност по Обща хирургия, а през м. януари 1996 г. и специалност по Съдова хирургия към Медицинска академия, гр. София. От 2013 г. има присъдена академична длъжност Доцент по научна специалност „Сърдечно-съдова хирургия“. През 2017 г. придобива степен Магистър по обществено здраве и здравен мениджмънт към Медицински университет, гр. София.

През годините професионалният път на доц. Стойчев минава през Научен институт по сърдечно-съдови заболявания-МА, Научен институт по хирургия-МА, Национална кардиологична болница, МБАЛ „Св. София“, а от м. май 2010 г. е началник на Отделение по съдова хирургия към УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“.  От 2013 г. доц. Стойчев преподава лекции на студенти по Здравни грижи в Югозападен университет – гр. Благоевград, а от 2016 г. има научно-преподавателска дейност и към Медицински университет – гр. София.  

Има над 10 000 реконструктивни спешни и планови операции при съдов травматизъм, при аневризми на аортата и периферните артерии; реновазална хипертония, стенози, емболии и тромбози на мезентериалните съдове, синдром на Leriche; оклузии на артериите на горните и долните крайници; вродени и придобити A-V комуникации, конструиране на нативен и със съдови протези постоянен съдов достъп за хемодиализа. Извършва операции при заболявания на венозната и лимфна системи. Съдови реконструкции при  туморни процеси, ангажиращи големи магистрали. Приложение на лазери при лечение на варикозната болест. Над десет успешни кадавърни бъбречни трансплантации в УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов” ( от октомври 2002г.). Доц. Росен Стойчев има специализации по ендоваскуларна хирургия в Марсилия - Франция; по приложение на лазери  при варикозна болест в Букурущ-Румъния и по склерозираща терапия при разширени вени в Рим-Италия. Участва в многобройни национални и международни конгреси. Призната рационализация № ТР 681 – 1981г.; 12 публикации във връзка с дисертационния труд и над 70 публикации в областта на хирургичното лечение на съдовите заболявания, участие в монографии и учебници по съдова хирургия. Взима участие в клинични проучвания.

Доц. Стойчев е член на Български лекарски съюз, Национално дружество по ангиология и съдова хирургия, Балканска асоциация по ангиология и съдова хирургия, Европейска асоциация по лимфология ,  Европейска асоциация по ангиология и съдова хирургия, Съсловно сдружение на съдовите хирурзи в България, Европейско дружество по ангиология, Българско дружество по спешна медицина.