Д-р Димитър Иванов Терзиев

съдов хирург

Д-р Димитър Терзиев завършва медицина към Медицинска академия, гр. София през 1994 г. През 2003 г. придобива специалност по обща и коремна хирургия, а през 2017 г. и специалност по съдова хирургия. От 2014 г. д-р Терзиев е част от екипа на отделението по съдова хирургия на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“. От 1997 г. е член на Vascular Access Society (VAS). През 1997 г. взима участие в EDTA конгрес, Римини, Италия, а през 1999 г. завършва Основен курс по съдов достъп във Франкфурт, Германия. През 2000 г. взима участие в постерна сесия „Кубитални АВ фистули при пациенти с диабет“ на конгреса на VAS – MaastrichtHolland. В периода 2001 – 2012 г. взима последователно участие във VAS – Лондон, EDTA – Истанбул, Курс за временен достъп за хемодиализа – Кобург, Германия, Курс по лапароскопско поставяне на PD катетри – Анталия, Турция, Основен курс по перитонеална диализа, Виченца, Италия.