Ст. м. с. Маруся Иванова Дипчева

старша медицинска сестра