Клиника по анестезиология и интензивно лечение

Клиниката по Интензивно Лечение към УМБАЛСМ ,, Пирогов” е създадена през 1962 година като Централна Реанимация, Операционен Блок и Противошокова Зала. Централна Реанимиция и Противошокова Зала са първите подобни обособени самостоятелни структури на терито

още ...

Клиника по анестезиология и интензивно лечение

Клиниката по Интензивно Лечение към УМБАЛСМ ,, Пирогов” е създадена през 1962 година като Централна Реанимация, Операционен Блок и Противошокова Зала. Централна Реанимиция и Противошокова Зала са първите подобни обособени самостоятелни структури на терито

Клиниката по Интензивно Лечение към УМБАЛСМ ,, Пирогов” е създадена през 1962 година като Централна Реанимация, Операционен Блок и Противошокова Зала. Централна Реанимиция и Противошокова Зала са първите подобни обособени самостоятелни структури на територията на България.

През 2006 година е стартиран проект иницииран от проф. Д-р Милан Миланов и проф. Д-р Р. Гайдарски, който след финализирането си превръща Централна Реанимация в най- голямата и основна Интензивна Клиника на Република България в съответствие с българските и европейски стандарти по Интензивна Медицина.

След проведения ремонт на сградния фонд и архитектурното разпределение се подобриха микроклимата и параметрите на работната среда по отношение качество и ефективност на клинично-диагностичния процес. Осигури се пълно и качествено задоволяване потребностите на пациента и осигуряване на комфортна среда за оздравителния процес.

Предимства на болницата

През годините Клиниката по Интензивно Лечение и Противошокова Зала към УМБАЛСМ "Пирогов" става основен център за обучение и специализация на медицински сестри и лекари по Анестезиорогия, Интензивно Лечение и Спешна Медицина. На теритарията на клиниката се провеждат основни курсове по Спешна медицина, практически модули и продължителна квалификация на среден, помощен и виш медицински персонал. Клиниката реализира консултативна и методична помощ в областта на анестезиологията и интензивното лечение, научно- изследователска, внедрителна и учебно-преподавателска дейност.

 

Оборудване на реанимационните зали

Залите в клиниката са подчинени на тематично разпределителен принцип - две зали в Травма Център и две зали Обща Реанимация.

- Всяка реанимационна зала разполага със свое хигиенно-дезинфекционно помещение, сестрински пост и манипулационна.

- Всяка зала е свързана чрез електронна връзка с Централния Реанимационен Пост в клиниката с цел интегриране и анализ на полученните клинични данни и реанимационен мониторинг на всеки болен.

- Всяка зала е оборудвана с негативоскоп за интерпретация на рентгенови снимки, вътреболнична комуникационна система, безжично покритие, превързочен тролей, тролей за спешни манипулации, пациентен кран за смяна на бельо и превръзки.

Отделения

Клиника по анестезиология и интензивно лечение на болница "Пирогов" се разпределя в:

Отделение по анестезиология

още ...

Отделение "Обща реанимация"

още ...

Отделение "Травма сектор"

още ...

Проф. д-р Стоян Георгиев Миланов, д.м.

Началник на Клиника по анестезиология и интензивно лечение

Проф. д-р Стоян Миланов завършва медицина в МУ- гр. София през 1996 г. Придобива специалност Анестезиология и интензивно лечение през 2002 г. Придобива специалност Спешна медицина през 2008 г. Придобива специалност Обществено здраве и здравен...

още ...

Екип на Клиника по анестезиология и интензивно лечение

Пациентите за нас

Все още няма изказани отзиви. Ще се радваме да получим вашето мнение!