Консултант към Клиника по анестезиология и интензивно лечение

Завършва средно образование през 1963 г. в София - 19 СПУ.
През 1973 г. завършва Медицина във ВМИ - София.
Придобива специалност Анестезиология и интензивно лечение.
Проф. д-р Милан Миланов е член на редица световни, европейски и национални професионални организации
Има богат професионален опит във всички административни длажности в здравеопазването - от зав.отделение до зам.министър.


Допълнителни курсове и квалификации:
14-дневен курс “Здравен мениджмънт и осигурителни системи - Маанстрих - 1994 г.
21-дневен курс “Управление на болници” - Филаделфия, ноември 1991 г.
30- дневен курс - “Здравтоосигурителни системи” - Брюксел март 1993 г.
FAR Project - Bulgarian Emergency Medicine - Project Manager
World Bank Project -Bulgarian Emergency Medicine - Member of Management Board
Владее много добре Английски, Руски, Български и Латински език.