ст. м. с. Даниела Димитрова Горанова

старша медицинска сестра на Клиника по анестезиология и интензивно лечение

През 1985 г.  се дипломира като Медицинска сестра- Общ Профил в ПМИ "Йорданка Филаретова" гр. София.
От 1990 г. и до сега е Старша сестра към Клиника по Анестезиология и Интензивно лечение - Пирогов.
През 1985-2009 г. завършва:
курс по Дихателна Техника и Грижи,
курс по специалността Реанимационна и Анестезиологичена сестра,
Адаптация на длъжността старша Медицинска сестра,
Взема участие в Европейски Симпозиум по превенция на катетър свързаните инфекции, четири последоватлни модула - Здравен Мениджмънт.
Има бакалаварска степен по специалността - Здравни Грижи.

През 2005 г. придобива специалност Болнична Хигиена, превенция и контрол на инфекцията,
през 2011 г. придобива специалност по Анестезиология и Интензивно лечение.
Участия в национални и европейски конгреси.