д-р Пламен Николов Нейчев

Началник Отделение по анестезиология и кардиопулмонална ресусцитационна дейност в ортопедията и травматологията

Д-р Пламен Николов Нейчев е началник на Отделение по анестезиология и кардиопулмонална ресусцитационна дейност в ортопедията и травматологията от 2013 г.

В момента е временно изпълняващ длъжността началник на Отделение по анестезиология и кардиопулмонална ресусцитационна дейност в хирургията.

Завършва медицински университет гр. София през 1991 г.

През 1999 г. придобива специалност „ Анестезиология и Интензивно лечение”, а през 2017 г. призната втора специалност „Спешна медицина”.

По време на своята кариера през 2003 г. специализира в Израел, Бер Шева, Soroka Medikal Center Лечение на болката и амбулаторна анестезия.

От 1992 г. до 2006 г. е научен сътрудник  трета степен- Анестезиолог реаниматор в УМБАЛСМ “Н.И. Пирогов“.

От 2006 г. до 2009 г.  е началник ОАРИЛ - НМТБ  - НМТБ „Цар Борис ІІІ’.

От 2009 г. до 2013 г. е началник „Шокова зала“ УМБАЛСМ “Н.И. Пирогов“.

От 2013г. до днес  изпълнява длъжността началник на Отделение по анестезиология и кардиопулмонална ресусцитационна дейност в ортопедията и травматологията  на УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов“.

Интереси и компетентност в областта на Амбулаторната анестезия и Лечение на болката.

Притежава сертификати от участие на конгреси в страната и чужбина.