Отделение по анестезиология

Клиника по анестезиология и интензивно лечение

още ...

Отделение по анестезиология

Отделение по анестезиология е част от Клиника по анестезиология и интензивно лечение на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов". Разполага с 13 операционни зали и съвременна анестезиологична апаратура, включваща базисен и разширен пациентен мониторинг преди, по време и след анестезия.

Отделението обслужва планови и спешни пациенти на травматологична и хирургична клиника, като месечно се изпълняват между 600 и 800 анестезии. Съотношението регионална и обща анестезия е приблизително едно към едно. Като особен интерес представлява следоперативното обезболяване с РСА система, оценено положително от колегите травматолози и най-вече от пациентите.

За улеснение в ежедневната работа се използва видеоасистирана интубация на трахеята, затопляне на пациента и затопляне на инфузионните разтвори.

Екипи на отделението осъществяват и кардиопулмонална ресусцитация в другите отделения и клиники на болницата, като част от т.нар. „Вътрешна спешност”.

Общият брой на персонала по щат в отделението е 70 човека - лекари и анестезиологични сестри.

Факти и цифри

34

екип

14

лекари

Екип на Отделение по анестезиология

Пациентите за нас

Все още няма изказани отзиви. Ще се радваме да получим вашето мнение!

Галерия