Д-р Невена Бранимирова Гергинова, д.м.

Началник на Отделение по диализно лечение, нефролог

Завършва медицина през 2002 г. в МУ София. В продължение на 10 години работи в клиника по нефрология на УМБАЛ „Александровска”. Взима специалност по нефрология и защитава дисертационен труд на тема: „Мембранозен гломерулонефрит”.

От 2017 година работи в Отделение по диализно лечение на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”. През същата година печели конкурс за главен асистент. Д-р Гергинова е отличен лекар нефролог. Има желание за преподавателска дейност и научни интереси в областта на спешно извън бъбречно очистване на кръвта. Тя има над 10 публикувани статии по специалността и множество участия в научни конгреси и конференции.

Д-р Гергинова се ползва с доверие и е уважавана от пациенти и персонал. Притежава изразено чувство за отговорност. Владее 3 чужди езика – английски, руски и френски. Член е на Българско нефрологично дружество. Обучава се в здравен мениджмънт.